szombat, április 19, 2014

Félelem nélkül


"Ne félj, csak higgy!"
Márk 5,36

Ha rossz hírt kapsz az megrémít, elkeseredsz, dühös, esetleg csalódott leszel, vagy annyira megbénulsz a félelemtõl, hogy képtelen leszel bármit is tenni.

Azonban ez egy próba is. A hited próbája. A hit ugyanisis aktív, cselekvõ, bizakodó, tevékeny és reményteli a legnehezebb helyzetekben is.

Sokan gondolják, hogy lehet félni, rettegésben élni és hinni. De a kettõ majdhogynem kizárja egymàst. Folyamatosan nem fér meg mindkettõ egymás mellett. Ha hitben akarunk élni, el kell szakadnunk a félelmeinktõl a legnehezebb pillanatokban is.

Jairus számára ez lányának halálhírét jelentette. Azt gondolom, ez elég kemény kihívás. Hogyan mondhatna le a félelemrõl, amikor azzal szembesül, amitõl rettegett. A fájdalom, ami hirtelen rátör az emberre komoly ellensége a hitnek. Kín, lelki szenvedés, ezek mind komoly fegyverek az ördög kezében. Mi az, ami képes felülemelkedni ezen? Mi az, ami gyõzelemre, hitre segít? Ugyanaz, ami a zsinagóga fejének is: Jézus Krisztus jelenléte az életünkben. Valóságos jelenléte.

péntek, április 18, 2014

Angyal keze vigyáz rád

2013 márciusában egy nénikét temettünk el Szombathelyen. Több mint 200 km oda is és vissza is kocsival. Már odafele is másfélszer addig tartott az út, mivel igen erős viharban, hóesésben mentünk. Aztán visszafelé megállt a közlekedés. Hatalmas hófúvások, keresztben állt kocsik, buszok. Az M1-est teljesen lezárták, így hát kisebb utakon próbáltunk hazajutni. Celldömölkhöz közeledtünk a jégpálya-szerű úton. Tudtam, hogy a város bejáratánál egy derékszögű kanyar van. Így a legoptimálisabb sebességet választva araszoltunk a kanyar felé. Azonban az út ívében a sima jégen kormányozhatatlanná vált autónk. Elkezdett átcsúszni a szembe-sávba, ahol három kocsi egymásután szép sorban közeledett a kanyar felé. Már láttam, sőt belső fülemmel hallottam a csattanást. Egy pillanatra becsuktam a szemem, hogy legalább ne lássam, ami most történni fog, összeütközünk. Egy sóhaj szállt fel szívemből: Istenem, segíts! Nem tudom mi történt. De a csattanás elmaradt. Egy pillanatra megállt a forgalom, aztán mindenki elindult a maga útján. Hiszem, hogy angyal keze tartotta a kocsikat.
Férjem 9 éves legényke volt. Elhatározta, felugrik hátulról egy lejtőn lefelé haladó lovas kocsira. Azonban elvétette az ugrást, beakadt a lába, és se föl, se le nem tudott mozdulni. Kétségbeesetten lebegett ’ég és föld között’ míg egy „angyal” meg nem állította a száguldó szekeret.
Péntek este épp befejeztük családommal a szombatkezdő áhítatot és vacsorához ültünk. Bal szemem sarkából azt látom, hogy a konyhaszekrényünk háromajtós felső része szép lassan elhagyja a falat, előrebukik és teljes tartalmával a konyha közepén landol. (Benne esküvőnkre kapott porcelán étkészleteinkkel). Angyalkéz tolta el gyermekeinket a baleset helyszínéről.
És ha úgy igazán megnyílhatna szemed, és láthatnád, hányszor óvott meg, hárított el bajt, szabadított meg őrző angyalod, elcsodálkoznál. Mi csak a ’nagyobb’ dolgokra emlékszünk. Azonban számtalan apró dologban is megtapasztalhatjuk, hogy angyal keze vigyáz ránk!
„Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett és megszabadítja őket!”  
Zsoltárok könyve 34:8.


csütörtök, április 17, 2014

Hit általi igazság

„Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.”
Római levél 3:28

Lelkes elsős egyetemista évemben fölvettem egy filozófia órát, amelynek azt volt a címe: Metafizika és ontológia. Mikor édesapám meglátta, hogy mit olvasok, azt kérdezte tőlem: „Jó, jó, mindent értek, csak azt magyarázd meg, mit jelent az, hogy »és«?” Meg kell vallanom, az órákon én is sokszor csak a kötőszavakat értettem.
A Biblia persze egészen más nyelvet használ, de – legyünk őszinték magunkhoz – bizonyos szavai éppoly távol vannak tőlünk, mint a görög filozófia szakkifejezései. Mit jelent az, hogy „megigazulni”? Mert olyat gyakran hallunk, hogy „kigazolni”, meg „megigazítani”, de mi történik akkor, amikor „megigazulunk”, sőt mi több, mikor „hit által igazulunk meg”, ráadásul „a törvény cselekvésétől függetlenül”?
Tizenévesen egyszer megkérdeztem a szüleimet, mit szólnának ahhoz, ha egy nem keresztyén vallási irányzathoz csatlakoznék? Természetesen először csodálkozva néztek rám. A második pillanatban aztán édesanyám azt mondta: „Akkor is ugyan úgy szeretnénk téged.” A válasza elgondolkodtatott. Ezek szerint bármi rosszat is teszek, szüleim nem fognak kevésbé szeretni? És bármi jót „cselekszem”, szüleim nem fognak jobban szeretni?
Éppen így van ez Istennel is. Egyesek úgy gondolják, hogy ha jó dolgokat „cselekszenek”, ha szigorúan betartják a „törvényt”, akkor Isten majd jobban szereti őket. Isten szeretete azonban nem rajtunk, hanem rajta múlik. „Hit által megigazulni” annyit jelent, bizalommal elfogadni azt a feltétel nélküli szeretetet, amit Isten irántunk táplál.

szerda, április 16, 2014

Ne félj!„És most, oh Jákob, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.”
(Ézsaiás könyve 43. fejezet, 1-3 vers.)

Sokan kutatják a félelem kialakulásának kérdését és kezelésének lehetőségét. Rengeteg felmérés készült arról, hogy mitől rettegünk leginkább. S bár ez életkortól, kultúrától és sok minden mástól is függ, a leggyakoribb félelmek, melyeket a megkérdezettek felsoroltak:

Szellemek, gonosz erők létezése, magasság, halál, bezártság, magány, háború, terrorizmus, betegség, vizsgák, nyilvános beszéd, víz, csótányok, pókok, kígyók, bohócok, emberek, kudarc, elutasítás, repülés, siker, vezetés…

Félelmeink kiváltó okait osztályozhatjuk úgy is, hogy vannak reális fenyegetettségek, melyek kapcsán a félelem, mint normális vészreakció jelentkezik, felkészítve szervezetünket a menekülésre, vagy a helyzet legyőzésére.

De van, abnormális, ok nélküli félelem, melyet mi kreálunk magunknak és többnyire soha nem is következik be az amitől tartunk, és ez azért olyan veszélyes, mert megbénít és felőrli életerőnket.

Jogos a kérdés; Mi a megoldás? Mi ad erőt, ha „vízen mégy át, vagy ha tűzben jársz”? Mi adott erőt minden idők hithőseinek és mártírjainak?

János így vall erről: „Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (1Ján.4:17-18)

A megoldás tehát; teljessé lenni a szeretetben. S ahogy ez a folytatásból kiderül, annyit jelent, hogy azt a szeretetet, amit Istentől kapunk, tovább kell adnunk feltétel nélkül minden embertársunk felé.

Így ha félelem nélkül szeretnél élni, a képlet végtelenül egyszerű; csak meg kell tanulnod jézusi módon szeretni! „Eredj el, és te is ekképpen cselekedjél.” (Luk.10:37)

kedd, április 15, 2014

Félig keresztény
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5:48 


A tökéletességre való törekvés minden ember vágya. Sokan szeretnének kiváló érettségi vizsgát tenni vagy szeretnénk a szombat esti meccsen egy védhetetlen gólt lőni, vagy szülőként szeretnénk tökéletes gyermekeket nevelni. Ezek a törekvések természetesek. Ott van bennünk erre a vágy.


Jézus is azt mondja, „Legyetek tökéletesek”. Más helyen is arra figyelmeztet, hogy „Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek”  (1Thess 4:3)  Erről nem szabad lemondanunk, ezt el kell érnünk mindenképpen. 

A kérdés az, hogy hogyan?

Sokan sokféleképpen próbálták már. Voltak, akik felültek egy oszlop tetejére és ott élték le az életüket. Mások kínozták, gyötörték magukat, hogy így legyenek napról napra tökéletesebbek. Vannak, akik nemcsak lelkileg akarnak tökéletesek lenni, hanem testileg is.

Ezek a módszerek súlyosan megterhelhetik a közösségi életet, a házastársak közötti egységet, az emberek közti kölcsönös bizalmat és a munkahelyi légkört is. Az ilyen fajta tökéletesség a gőg egyik fajtája. Ha elkap bennünket, akkor nagyon nehezünkre esik feladni saját gondolatainkat elképzelésünket.

Sajnos sok keresztény ma is beleesik ebbe a hibába. Saját erejükből akarnak jobbá válni, mert meggyőződésük, hogy Jézus eljövetele előtt egy rövid idővel már el kell érniük a tökéletes állapotot, különben nem üdvözülhetnek.

Jézus Krisztus azért halt meg a keresztfán, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Ő MINDENT elvégzett. Ehhez nem kell és nem lehet semmit hozzátenni, kipótolni, csak egyedül elfogadni.

„Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.” Zsid 10:14 

A közelgő húsvéti ünnepeken így gondoljunk Őreá. Ő magára vette bűneinket, meghalt értünk, és tökéletesekké tett bennünket. Ez indítson minket arra, hogy szeressük őt és embertársainkat. 

Ne alkudjunk meg a bűnnel! Félig keresztények nem lehetünk! Adjuk át Jézusnak a teljes életünket és Ő győzelemre vezet.

hétfő, április 14, 2014

Hagyjuk éhezni az oroszlánt!

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” 
Péter első levele 5:8-9

Péter apostol itt saját korának keresztényeit szólítja meg. Hitük miatt megvetették, üldözték őket és ez megtörte a hívők sorát. Az ellenség, az ördög mindent elkövetett, hogy meggyengítse a hívők hitét, Istenbe vetett bizalmát. Egy éhes oroszlánhoz hasonlítja, aki minden lehetséges módszert megragad, hogy prédát szerezzen. Nem várja meg, hogy „házhoz szállítsák” az ebédet, hanem elindul, szertejár és keresi, kire csaphatna le. Péter arra biztatta keresztény testvéreit, hogy határozottan álljanak szembe az ördöggel. Úgy, ahogy egy harcban sem hozhat győzelmet a teszetoszaság, ebben a küzdelemben is, ami lelki síkon zajlik, határozottságra, szilárd ellenállásra van szükség. Bátorításként pedig ezt mondja hívő barátainak: „Tudom, hogy nem könnyű ez a lelki harc, és úgy érzitek, meghaladja az erőtöket. De nem kell félnetek, nem vagytok egyedül, Isten az oldalatokon áll, s biztos a győzelem.”

Van valaki, aki sosem küszködött munkanélküliséggel. Sátán ma is keresi a prédáit. Nem szabad elfelejtenünk, hogy neki ma is az a szándéka, hogy elbizonytalanítson, meggyengítse az Istenbe vetett hitünket. „Nem test és vér ellen” harcolunk, hanem „erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Pál levele az Efézusiakhoz 6:12)
Péter figyelmeztetése ma nekünk is szól: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.”

„A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz.” Még Krisztus sem volt kivétel ez alól. „Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak; és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra is a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit sem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére.” (Ellen G. White: Nagy küzdelem, 453-454. o.)

Krisztus győzelme tegyen erőssé minket is! Sátán minden alkalmat megragad, hogy megkísértsen és megtörje az erőnket. Ne engedjük neki! Legyünk figyelmesek, józanok, de legfőképpen kapaszkodjunk erősen Krisztusban! Ő segíteni fog legyőzni a ránk leselkedő ellenséget. 
Hagyjuk éhezni ma is ezt a gonosz oroszlánt!

vasárnap, április 13, 2014

Nem mindegy

„… mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek.”
Péter első levele 3:12-14

Ne hidd, hogy nem érdekelsz senkit! Ne hidd, hogy mindegy, élsz-e vagy már elföldeltek két és fél méterre a felszín alá. Ne hidd, hogy az érted mondott imák családod, barátaid részéről, meghallgatás nélkül hullnak vissza a plafonról. Ne hidd, hogy téged nem lát senki, hogy a körülményeid, terheid, súlya miatt még az Isten is hátat fordított neked.

Mert Ő ma reggel üzen neked: fel a fejjel! Emeld fel szemeidet az ég felé, és lásd, tapasztald meg Isten gondviselését. A dolgok sokszor nem úgy mennek, ahogyan azt eltervezted, de ez nem azt jelent, hogy Isten nincs melletted. Talán inkább az ellenkezőjét. Mert ha te is elfogadod, akkor Ő irányítja életedet a legjobb irányba.


Hát legyél boldog, mert Isten veled van! Legyél boldog, mert Ő lát téged, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb úton haladjon az életed. Nem könnyű, néha elég kátyús egy-egy szakasz, de hidd el, megéri! Megéri igaznak maradni, amikor ez éppen nem divatos, ezért merj Isten oldalára állni minden körülményben.