szombat, január 04, 2014

Nem tehetek róla, ilyen a természetem!


„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.”
(Ezékiel próféta könyve 36:26-27)

»A skorpió át akart jutni a folyó túlsó partjára, de nem tudott úszni. Megkérte hát a békát, hogy vigye át a folyón. „Dehogy viszlek – mondta a béka. – Tudom, hogy mit fogsz tenni. Megszúrsz, és akkor megfulladok.” „Hát azt hiszed, hogy képes lennék erre – méltatlankodott a skorpió. – Ha megszúrnálak, veled együtt én is megfulladnék.” Végül a béka beleegyezett, hogy átviszi a folyón. Vesztére, mert a skorpió félúton megszúrta. A béka szomorúan kérdezte tőle: „Miért tetted ezt velem? Most mind a ketten elpusztulunk.” Sajnálom – mondta a skorpió –, ilyen a természetem.”«
A skorpióhoz hasonlóan mi is természetünk rabjai vagyunk, amitől nem csak a környezetünkben élők szenvednek sokszor, hanem mi magunk is. Nem akarunk mi „rosszak” lenni, de nem tudunk megváltozni. Egyszerűen képtelenek vagyunk elhagyni rossz szokásainkat, nem vagyunk képesek kijavítani jellemhibáinkat. Nem is érdemes ezzel próbálkozni, mert úgysem fog sikerülni! Olyan ez, mintha valaki önmagán próbálna meg végrehajtani egy szívműtétet. A „rosszaságunk” ugyanis a Szentírás szerint a szívünkből fakad (Máté 12:34, Lukács 6:45). Szívműtétre, jobban mondva szívcserére van szükségünk ahhoz, hogy megváltozzunk, mások legyünk.
A Biblia elmondja, hogy a szívcserét egyedül csak Isten tudja elvégezni: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és betöltsétek” (Ezékiel 36:26-27).

Szeretnénk megváltozni, jobbak lenni? Ne barkácsoljunk! Hívjuk segítségül Jézust, a Mennyei Orvost, nála nem kell hosszú sorokat várni, amíg fogadni tud. Ő már ma kész a műtétet végrehajtani rajtunk, de előtte a beleegyezésünkre vár! Megadjuk-e számára az engedélyt?

péntek, január 03, 2014

Ne félj az óriásoktól!Épp hogy csak átléptünk a 2014-es évbe, s az Úr az alábbi bátorító Igét küldi ma neked:

„Testvéreink megrettentették szívünket, amikor azt mondták: ’Nagyobb és szálasabb nálunk az a nép. Nagy városokat láttunk, falaik égig érnek, sőt még Anák-fiakat (óriásokat) is láttunk ott.’ Akkor azt mondtam nektek: ’Ne rettegjetek, és ne féljetek tőlük. Az Úr, a ti Istenetek előttetek megy, ő harcol értetek… a pusztában is láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, ahogy az ember a fiát hordozza, mind az egész úton, amelyen jártatok, míg erre a helyre nem jutottatok.’”
5Mózes 1:28-31.

Ma reggel elgondolkodtam azon, hogy az elmúlt évben hányszor találkoztam „óriásokkal”, „Anák-fiakkal”. Visszatekintve, mély sóhaj száll fel szívemből az Egek Urához: Köszönöm, hogy túléltem, hogy megtartottál, hogy TE akkor is mellettem maradtál, amikor szinte mindenki elhagyott!
Lehet, hogy Te is épp az óriásoddal küzdesz. A betegségeddel, aminek még nem tudod a kimenetelét, a házastársaddal válás-közeli állapotba kerültél, úgy érzed, kudarcot vallottál a gyermeknevelésben vagy épp most veszítetted el az állásodat, és a kilátástalanság óriása néz veled farkasszemet.
Jézus ma épp NEKED üzeni, hogy ne félj! Nem kell egyedül hordoznod terhedet. Ő ott van melletted. Előtted megy, harcol érted a gonosszal, és ölébe vesz, úgy hordoz. Így, együtt a nehézségeket sokkal könnyebb elhordozni.
Merd ráhelyezni terheidet ebben az Új Évben is!
Vele könnyebb
Válaszd az igazi ÓRIÁST!

csütörtök, január 02, 2014

Isten lehelete

„De csak a lélek az a halandóban, a Mindenható lehelete, ami értelmessé teszi.”
Jób könyve 32:8

Jób könyvének 32. fejezetében föltűnik egy Elihú nevezetű fiatalember, aki eddig egyáltalán nem szerepelt. Saját beismerése szerint mindezidáig az idősek iránti tisztelet fékezte meg nyelvét, és csak figyelt, hogy mit mondanak Jób barátai, Elifáz, Bildád és Cófár, illetve, hogy hogyan védekezik a vádaskodásokkal szemben maga Jób. Mikor azonban azt érzékeli, hogy a barátok tapasztaltságuk és előrehaladott koruk ellenére sem mondanak bölcs dolgokat, nem bírja magába fojtani a szót. A bölcsesség – állapítja meg Elihú – a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül jár együtt az idős korral.
Móra Ferenc Aranykoporsó című regényében Hierocles, Alexandria kormányzója Diocletianus, a császár elé járul, hogy elmondja neki zavaros elméletét világról és istenről, amelyet – vélekedik a kormányzó – ha elfogadna a császár, meg lehetne menteni vele a Római Birodalmat. Az író szemléletesen mutatja be az elvont filozófus és a gyakorlatias császár találkozását:
„[Hierocles] szájából megállíthatatlanul ömlött a császárnak érthetetlen szavak zuhatagja: a nusz, amely nemzé a pneumát és az aetont, az ennoia, a genesiurgnak nevezett csíra, a Jamblichus, Philo, Plotinos istenkereső iskoláinak nyomorú zagyvaságai. Amennyire bámulta, annyira unta a császár ezt a kimeríthetetlen tudományt, amellyel a művelt városkormányzó meg akarta menteni a birodalmat. A császár nem volt ilyen művelt, de okosabb volt.”
A Biblia több helyen is beszél arról, hogy a műveltség nem feltétlenül jelent bölcsességet is. Az ember sokszor hamis tényezőkhöz köti a bölcsességet. Ilyen lehet az idős kor, a sok tapasztalat, magas iskolai végzettség, vagy tekintélyes tisztség munkahelyen, vallási közösségekben. Ezek közül egyik sem rossz vagy megvetendő, de amikor az ember az élet nagy kérdéseivel szembesül – fájdalom, bántás, elmúlás, stb. – akkor többre van szükség az ezek által nyújtott ismeretnél.
Éppen Jób esete jó példa erre. A három barát, Elifáz, Bildád és Cófár rendelkeztek minden műveltséggel, amelyet egy jól képzett teológus, egy tapasztalt vallási vezető a hosszú évek során elsajátíthatott. Mégis Jób így jellemzi őket: „Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan!” (Jób 12:2) Miért? Mert büszkék voltak saját bölcsességükre, miközben hiányzott belőlük az az „isteni lehelet”, amiről Elihú is beszélt. Tudásuk egy egészen egyszerű képlet bizonygatásában, alapos körüljárásában merült ki: ha jó vagy, Isten szeret és megjutalmaz; ha rossz vagy, Isten nem szeret és megbüntet. Ez jól hangzik ugyan, de nem igaz. Jób barátai műveltek voltak talán, de nem okosak. Isten irántunk érzett szeretetét nem befolyásolják tetteink, ő feltétel nélkül szeret.

Új év kezdődött. Vegyél egy mély levegőt, és kérd, Isten töltsön be avval az „isteni lehelettel”, mert egyedül csak az adhat eligazítást életedben 2014-ben is.

szerda, január 01, 2014

A szeretet gyógyszer

„Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.”
(Máté evangéliuma 22. fejezet 37. vers)

Már sokszor gondolkodtam azon, hogy Isten miért kér tőlünk ilyen lehetetlen dolgot; Szeresd az Urat! Szeressétek egymást! Szeressétek ellenségeiteket! Mert hát, ki tud parancsra szeretni?

Aztán rá kellett jönnöm, hogy az az érzés, amit mi szeretetnek nevezünk, köszönőviszonyban sincs Jézus önfeláldozó szeretetével. Őszintén be kell vallanunk, mi csak azt szeretjük, aki, vagy ami önző lényünket simogatja.

A ma örömhíre azonban az, hogy a szeretni nem tudás betegségéből van gyógyulás! Istennek az önzésre van ellenszéruma! Csakhogy ez kissé keserű, mint minden más gyógyszer.

Gyökössy Endrét egyszer egy asszony kereste fel, azzal, hogy nem tudja szeretni az édesanyját. Próbálta tűrni, elhordozni a bántásokat, még imádkozott is, de az a meleg érzés, amire várt csak nem jött. Végül már az imádsággal is felhagyott, mert úgy látta értelmetlen.

Bandi bácsi erre ezt kérdezte: "– Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen, kiváltaná? – Kiváltanám. – Bevenné? – Bevenném.

– Akkor ott van papír, meg toll, diktálnék egy receptet. Írja? – Írom.

– Tessék: hétfőn reggel mosolyogva köszöntőm őt és megkérdezem, hogy aludt. Kedden: kitakarítom az ő szobáját is. Szerdán: két szelet süteményt hozok neki. – Írja csak, írja. Csütörtökön: elhívom sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek és hagyom őt – csak őt – beszélni. Pénteken: megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, amit gyermekkoromban szokott. – Már évek óta nem zongorázik. – De kérnie szabad.

Szombaton: megkérem, hogy segítsen jó túrós gombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap: bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, betakargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da capo al fine? Elejétől végig. Nos, a következő héten ugyanígy vagy hasonlóan: da capo al fine s egy hét múlva felkeres és megbeszéljük a többit.

– A csókot is kell? – Igen. – Jaj! – Miért, jaj? – Mert évek óta nem csókoltam meg. – Vállalja ezt a hetet így? – Megkísérlem. – Isten segítse. Várom.

Nem jött. Hetekig nem jött. De egy hétfőn, kora reggel telefonált. Sírva: – Mikor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény anyám felült az ágyban, és magához ölelte a fejem, és éreztem, hogy könnyes a szeme és azt mondta: – De jó vagy mostanában hozzám. – Akkor, évek óta először, éreztem, hogy szeretem az anyámat." (Gyökössy Endre - A recept)

Isten szeretet receptje ott van a kezedben! 

Váltsd ki és használd!

kedd, december 31, 2013

Új ég és új föld

Isten ígérete szerint azonban Új Eget és Új Földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni.  
Péter apostol levele 3,13

„A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel - akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében -, a szent kötelék, amely összekapcsol "minden nemzetség"-et "mennyen és földön" (Ef 3:15) - mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. 
  Ott a halhatatlan lények soha nem szűnő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit. 
  A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és bölcsességében. Megismerik tudásuk kincseit, amelyeket a végtelen korszakokon át Isten keze munkájának szemlélésével gyűjtöttek. Tisztán látó szemmel nézik a természet dicsőségét - napokat, csillagokat és naprendszereket -, amelyek kijelölt pályájukon keringenek Isten trónja körül. Mindenre - a legparányibbtól a legnagyobbig - a Teremtő neve van írva. Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti. 
  És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában. 

  "Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké (Jel 5:13). 
  A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.”  
Ellen G. White, Nagy küzdelem


Bárcsak ott lehetnénk már!

hétfő, december 30, 2013

Céltudatos élet


learn-violin.jpg (600×399)


        „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”
Péter első levele 1:16

Egy tíz éves kisfiú hegedűvel a kezében szomorúan nézi a kottát. Gyakorolni próbál, de semmi kedve hozzá. Olyan nehéznek tűnnek bizonyos ütemek. Közben tekintete az ablakra téved és barátait pillantja meg, ahogy a közeli sportpályán fociznak. De jó lenne neki is ott lenni, a labdát rúgni és önfeledten játszani! Miért kell neki gyakorolni? Szereti a szép zenét és a hegedű hangját is, de olyan fárasztó kigyakorolni ezeket a műveket. De jó lenne, ha csak ránézne a kottára és hiba nélkül le tudná játszani!

Ahogy így tűnődik, egyszer csak egy angyal jelenik meg előtte. „Mi a gond?” – kérdezi. A fiú elpanaszolja neki bánatát. Az angyal meg válaszként egy képet tár fel előtte. A képen egy hatalmas koncerttermet lát, nagy zenekarral, amely épp egy hegedűversenyt játszik. Megdöbbenten veszi észre, hogy a szólista ő maga. A kép elhomályosodik, az angyal eltűnik, és a fiú egyedül marad a szobában. Gyakorolni kezd. Most már nem szomorkodik, nem a barátait nézi a focipályán, hanem kitartóan gyakorol. Miért? Mert van egy álma, egy célja, hogy egy napon belőle is hegedűművész lesz.

Isten azt mondja nekünk ma: „Szentek legyetek, mert én is szent vagyok”. Nem könnyű első olvasatra megérteni ezt az igét. Egyik oka talán az, hogy a hétköznapi nyelvezetben a szent szó mára már pejoratív értelmet nyert. Ha valakiről azt mondják, „szent” vagy „szenteskedő”, nem bóknak szánják, hanem sokkal inkább megvetés és ítélet van mögötte.

Ahhoz, hogy megértsük, mit is jelent ez az ige, tudnunk kell, mi a szent szó igazi, eredeti értelme. Szentnek lenni nem jelent mást, mint egy különleges célra elkülönítve lenni, egy különleges céllal élni. Péter első levelében szereplő igét tehát így is olvashatjuk: „Céllal éljetek, mert én is céllal élek.”

Milyen céllal él Jézus? Az ő célja, hogy egykor találkozzon velünk és örökre együtt legyünk.

A történetünkben szereplő kisfiú is céllal élt. Az ő célja az volt, hogy egy napon egy hatalmas koncertteremben játszhasson szóló hegedűsként. Ám ahogy azok, akik tanultak valamilyen hangszeren játszani, tudják, senki sem születik hegedűművésznek. Bármilyen tehetséges is legyen valaki, ahhoz, hogy elérjen valamit, gyakorolni kell. A gyakorláshoz pedig idő kell.
                 
Hogyan gyakorolhatjuk a szentséget? Hogyan élhetünk céllal?

Ahogyan a kisfiú tette. Elméjét felkészítette (Péter első levele 1:13) – eldöntötte, hogy ő a cél érdekében gyakorolni fog. Józanul közelítette meg a kérdést (Péter első levele 1:13) – bármennyire is szeretett volna focizni társaival, a gyakorlást részesítette előnyben, hogy elérje célját, mert teljes meggyőződéssel hitt, reménykedett abban (Péter első levele 1:13), hogy egy napon belőle is hegedűművész lesz.

A biblia írója arra szólít fel bennünket, hogy éljünk mi is céllal. Legyen a mi célunk az, hogy egy napon találkozzunk Jézussal és mennyei családjának tagjai legyünk. Ennek érdekében azonban a kisfiúhoz hasonlóan nekünk is néha olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek lehet, hogy látszólag lemondással járnak (nem focizhatott a barátaival akkor, amikor csak kedve szottyant), de ha van egy álmunk, akkor bármit képesek leszünk megtenni annak valóra válása érdekében, mert minden tettünknek ez lesz a mozgatórugója.

Az új év küszöbén dönts el te is, hogy mától kezdve nem a véletlennek élsz, hanem céllal, hogy egy napon találkozol majd azzal, aki mindenkinél jobban szeret téged – a Szenttel! A rendelkezésünkre álló idő az életünk. S mivel nem tudjuk, meddig tart, kezdjünk el már ma céltudatos életet élni!

„Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságátok idején voltak bennetek, hanem – mivel ő a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy amint meg van írva: ’Szentek legyetek, mert én szent vagyok.’” (Péter első levele 1:13-16).


        

         

vasárnap, december 29, 2013

Tarts ki!

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.”
Péter első levele 5:8-9


Néhány nap, és temetheted jó mélyre 2013-at, vele pedig az összes rossz emléket, ha sikerül. Már csak egy szempillantásnyi idő, és ennek az évnek is vége, szívedben élhet a remény, hogy a következő jobb lesz, egy hajszállal boldogabb, és teljesül egy rég vágyott álmod. Talán. 

Viszont a ma reggeli üzenet józanságra int. Zorán énekével élve „ne várd a májust, hiszen közelít a tél”. Légy éber, hiszen nem tudod, mit hoz a holnap. Az élet sokszor kegyetlen, és megpördít maga körül, amikor nem is várnád. Hoz olyan fordulatot, amit úgy érzel, te nem érdemeltél meg, és közben a színfalak mögött valaki a markába nevet. Vagy épp hangos hahotában tör ki, mert te csak Istent okolod a történtekért. Neki küldöd a hadüzenetet, mint egykoron Magyarország az Egyesült Államoknak. És persze a Gonosz továbbra is teszi azt, amit „jónak lát”, és az álma te vagy, hogy egyszer majd a vesztedet okozza. 

Azon dolgozik, hogy végleg Isten ellen fordulj, hogy engedj az események sodrásának, melyek elvisznek tőle a látóhatáron is túlra. Minden erejét latba veti, hogy te feladd. Feladd az elveket, a célt, a tartást, a küzdelmet, és végleg átállj az ő oldalára. Bár te inkább maradnál magad, de ebben a csatában csak két lehetőség van, és nincsen kiskapu. 

Nem kell hagynod, hogy kialudjon szívedben a remény egy jobb újév után. Nem kell, hogy feladd az álmodat, csak legyél éber, nézz józanul az események felé, és ne hagyd, hogy Isten közeléből, a Vele való kapcsolatodból bárki is kiszakítson. Ne engedd, hogy az Ördög győzzön, hanem kapaszkodj Krisztusba, és Vele éld át az előtted álló év minden pillanatát!