kedd, december 31, 2013

Új ég és új föld

Isten ígérete szerint azonban Új Eget és Új Földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni.  
Péter apostol levele 3,13

„A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel - akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében -, a szent kötelék, amely összekapcsol "minden nemzetség"-et "mennyen és földön" (Ef 3:15) - mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. 
  Ott a halhatatlan lények soha nem szűnő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit. 
  A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és bölcsességében. Megismerik tudásuk kincseit, amelyeket a végtelen korszakokon át Isten keze munkájának szemlélésével gyűjtöttek. Tisztán látó szemmel nézik a természet dicsőségét - napokat, csillagokat és naprendszereket -, amelyek kijelölt pályájukon keringenek Isten trónja körül. Mindenre - a legparányibbtól a legnagyobbig - a Teremtő neve van írva. Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti. 
  És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában. 

  "Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké (Jel 5:13). 
  A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.”  
Ellen G. White, Nagy küzdelem


Bárcsak ott lehetnénk már!

hétfő, december 30, 2013

Céltudatos élet


learn-violin.jpg (600×399)


        „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”
Péter első levele 1:16

Egy tíz éves kisfiú hegedűvel a kezében szomorúan nézi a kottát. Gyakorolni próbál, de semmi kedve hozzá. Olyan nehéznek tűnnek bizonyos ütemek. Közben tekintete az ablakra téved és barátait pillantja meg, ahogy a közeli sportpályán fociznak. De jó lenne neki is ott lenni, a labdát rúgni és önfeledten játszani! Miért kell neki gyakorolni? Szereti a szép zenét és a hegedű hangját is, de olyan fárasztó kigyakorolni ezeket a műveket. De jó lenne, ha csak ránézne a kottára és hiba nélkül le tudná játszani!

Ahogy így tűnődik, egyszer csak egy angyal jelenik meg előtte. „Mi a gond?” – kérdezi. A fiú elpanaszolja neki bánatát. Az angyal meg válaszként egy képet tár fel előtte. A képen egy hatalmas koncerttermet lát, nagy zenekarral, amely épp egy hegedűversenyt játszik. Megdöbbenten veszi észre, hogy a szólista ő maga. A kép elhomályosodik, az angyal eltűnik, és a fiú egyedül marad a szobában. Gyakorolni kezd. Most már nem szomorkodik, nem a barátait nézi a focipályán, hanem kitartóan gyakorol. Miért? Mert van egy álma, egy célja, hogy egy napon belőle is hegedűművész lesz.

Isten azt mondja nekünk ma: „Szentek legyetek, mert én is szent vagyok”. Nem könnyű első olvasatra megérteni ezt az igét. Egyik oka talán az, hogy a hétköznapi nyelvezetben a szent szó mára már pejoratív értelmet nyert. Ha valakiről azt mondják, „szent” vagy „szenteskedő”, nem bóknak szánják, hanem sokkal inkább megvetés és ítélet van mögötte.

Ahhoz, hogy megértsük, mit is jelent ez az ige, tudnunk kell, mi a szent szó igazi, eredeti értelme. Szentnek lenni nem jelent mást, mint egy különleges célra elkülönítve lenni, egy különleges céllal élni. Péter első levelében szereplő igét tehát így is olvashatjuk: „Céllal éljetek, mert én is céllal élek.”

Milyen céllal él Jézus? Az ő célja, hogy egykor találkozzon velünk és örökre együtt legyünk.

A történetünkben szereplő kisfiú is céllal élt. Az ő célja az volt, hogy egy napon egy hatalmas koncertteremben játszhasson szóló hegedűsként. Ám ahogy azok, akik tanultak valamilyen hangszeren játszani, tudják, senki sem születik hegedűművésznek. Bármilyen tehetséges is legyen valaki, ahhoz, hogy elérjen valamit, gyakorolni kell. A gyakorláshoz pedig idő kell.
                 
Hogyan gyakorolhatjuk a szentséget? Hogyan élhetünk céllal?

Ahogyan a kisfiú tette. Elméjét felkészítette (Péter első levele 1:13) – eldöntötte, hogy ő a cél érdekében gyakorolni fog. Józanul közelítette meg a kérdést (Péter első levele 1:13) – bármennyire is szeretett volna focizni társaival, a gyakorlást részesítette előnyben, hogy elérje célját, mert teljes meggyőződéssel hitt, reménykedett abban (Péter első levele 1:13), hogy egy napon belőle is hegedűművész lesz.

A biblia írója arra szólít fel bennünket, hogy éljünk mi is céllal. Legyen a mi célunk az, hogy egy napon találkozzunk Jézussal és mennyei családjának tagjai legyünk. Ennek érdekében azonban a kisfiúhoz hasonlóan nekünk is néha olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek lehet, hogy látszólag lemondással járnak (nem focizhatott a barátaival akkor, amikor csak kedve szottyant), de ha van egy álmunk, akkor bármit képesek leszünk megtenni annak valóra válása érdekében, mert minden tettünknek ez lesz a mozgatórugója.

Az új év küszöbén dönts el te is, hogy mától kezdve nem a véletlennek élsz, hanem céllal, hogy egy napon találkozol majd azzal, aki mindenkinél jobban szeret téged – a Szenttel! A rendelkezésünkre álló idő az életünk. S mivel nem tudjuk, meddig tart, kezdjünk el már ma céltudatos életet élni!

„Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságátok idején voltak bennetek, hanem – mivel ő a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy amint meg van írva: ’Szentek legyetek, mert én szent vagyok.’” (Péter első levele 1:13-16).


        

         

vasárnap, december 29, 2013

Tarts ki!

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.”
Péter első levele 5:8-9


Néhány nap, és temetheted jó mélyre 2013-at, vele pedig az összes rossz emléket, ha sikerül. Már csak egy szempillantásnyi idő, és ennek az évnek is vége, szívedben élhet a remény, hogy a következő jobb lesz, egy hajszállal boldogabb, és teljesül egy rég vágyott álmod. Talán. 

Viszont a ma reggeli üzenet józanságra int. Zorán énekével élve „ne várd a májust, hiszen közelít a tél”. Légy éber, hiszen nem tudod, mit hoz a holnap. Az élet sokszor kegyetlen, és megpördít maga körül, amikor nem is várnád. Hoz olyan fordulatot, amit úgy érzel, te nem érdemeltél meg, és közben a színfalak mögött valaki a markába nevet. Vagy épp hangos hahotában tör ki, mert te csak Istent okolod a történtekért. Neki küldöd a hadüzenetet, mint egykoron Magyarország az Egyesült Államoknak. És persze a Gonosz továbbra is teszi azt, amit „jónak lát”, és az álma te vagy, hogy egyszer majd a vesztedet okozza. 

Azon dolgozik, hogy végleg Isten ellen fordulj, hogy engedj az események sodrásának, melyek elvisznek tőle a látóhatáron is túlra. Minden erejét latba veti, hogy te feladd. Feladd az elveket, a célt, a tartást, a küzdelmet, és végleg átállj az ő oldalára. Bár te inkább maradnál magad, de ebben a csatában csak két lehetőség van, és nincsen kiskapu. 

Nem kell hagynod, hogy kialudjon szívedben a remény egy jobb újév után. Nem kell, hogy feladd az álmodat, csak legyél éber, nézz józanul az események felé, és ne hagyd, hogy Isten közeléből, a Vele való kapcsolatodból bárki is kiszakítson. Ne engedd, hogy az Ördög győzzön, hanem kapaszkodj Krisztusba, és Vele éld át az előtted álló év minden pillanatát! 

szombat, december 28, 2013

Mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban!


Kolossé 3. fejezete alapján


Kol 3:23-24.

„És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok”.


Ha megtapasztaltátok Isten megmentő szeretetét és megértettétek, hogy Jézus Krisztus halála által örök életetek van, egyszer és mindenkorra döntsétek el, hogy számotokra mindenkor és mindenben első az Isten! Tekintsétek úgy, hogy ennek a világnak és mindannak, ami abban van, meghaltatok. Így annak kísértései, csábítása nem érhet el benneteket. Mert mindennél többet ér az az új életünk, amely Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelekor lesz a miénk. Tudjátok, mivel régen ti is azokat cselekedtétek, hogy a bűn, a gonosz kívánságok és szenvedélyek bármilyen ismerősnek és jónak látszanak is előttünk, végül kiváltják az Isten haragját.  Ezért tekintsetek ezekre úgy, mint háborúban az ellenség fegyverére és stratégiájára, amit ti használni nem tudtok. A legfontosabb, hogy az ördöggel szembeni háborúban egy ember sem az ellenségünk, még akkor sem, ha annak látszik. Gondolhatjátok ellenségnek, mert másképp gondolkodik, más kultúra szerint él, más egyházhoz tartozó, esetleg hitetlen, de mégsem az. Ha ellenségesen viselkedik is, ő is csak egy olyan valaki, akiért Jézus meghalt, vagyis akit meg kell mentenünk. Ezért maximális szeretettel és türelemmel, alázattal és irgalommal legyetek irántuk! Tudom, hogy ez nagyon nehéz, szinte lehetetlen, mert nem egy óriási ellenséget, hanem önmagunkat kell legyőzni hozzá: saját büszkeségünket. De azt is tudom, hogy sikerülni fog, mert a mi Urunk erőt fog adni. A nehéz pillanatokban gondoljatok arra, hogy a mi Megváltónk is megbocsátott nekünk mindenért, bármit követtünk is el. Az is segíteni fog, ha visszaemlékeztek minden jóra, amiért hálásak lehettek Istennek, valamint ha a Szentírás ígéreteivel, szavaival és kedves énekeitekkel bátorítjátok egymást. Ne feledjétek, minden tettetekkel mindig és mindenkor Jézust képviselitek. Annak, hogy Isten gyermekei vagytok, legelőször családotokban kell meglátszódnia.  A feleségek hitét a férjek, a férjek hitét a feleségek tapasztalják meg először!  A szülők hite a gyermekeik életében hozzon sok örömöt és áldást, míg azok szófogadással, engedelmességgel mutassák ki Isten iránti elkötelezettségüket. Mivel ebben a világban nem vagyunk egyenlőek, mindenki, aki másoknak dolgozik, úgy tegye, mintha magának tenné: tiszta szívvel, legjobb tudása szerint. Bármi történjen is, az Isten vezetését kérjétek, a Szentlélek szavára hallgassatok! Az igazak jutalma Istennél van és minden bizonnyal meg is kapjuk, de akik helytelenül cselekednek, vagy viselkednek, a saját fejükre fog az visszahullani.  
Restás László

péntek, december 27, 2013

MINDENRE!A napokban olvastam egy történetet egy hölgyről, aki egyszer hallott Jézus feltámadásáról, és ez olyan mélyen megérintette, hogy szinte nem tudott másról beszélni. Minden ismerősétől, barátjától, rokonától megkérdezte, hogy ismerik-e a húsvét történetét, és már mondta is, hogy mi az a történetben, ami őt rendkívül szíven ütötte. Olyan meggyőzően és szeretettel beszélt Jézus golgotai áldozatáról, határtalan szeretetéről, hogy mások szíve is megnyílt és kezdték más szemmel nézni a világot.
A hölgy kapott egy levelet orvosától, hogy egy bizonyos napon jelenjen meg a rendelőjében. A hölgy elment, és a váróteremben, mivel várnia kellett, elkezdett beszélgetni a mellette ülőkkel kedvenc témájáról. Egyre többen hallgatták, volt, aki könnyes szemmel. Amikor rákerült volna a sor, az orvos azt mondta az asszisztensének, még ne hívjuk be, mert ő ott kint a betegek között egy másfajta terápiát alkalmaz. S amikor végül behívták, az orvos szomorúan közölte vele a hírt, hogy megtámadta szervezetét a „KÓR” és nem sok ideje van már hátra. A hölgy egy pillanatra elgondolkozott, majd mosolyogva így szólt:
Doktor úr, szeretnék minél előbb befeküdni a kórházba a kezelésekre, hogy szobatársaimnak beszélhessek Jézusról, míg még van rá időm.
Hogyan lehet egy halálos hírt félelem nélkül, mérgesség, elkeseredés nélkül fogadni?
Hogyan lehet egy veszteséget elhordozni?
Hogyan lehet bántalmazást eltűrni?
Hogyan lehet békességgel a szívünkbe - élni?
Pál azt üzeni ma neked: „MINDENRE van erőm a KRISZTUSBAN, aki engem megerősít”
Filippibeliekhez írt levél 4:13.
MINDENRE!!!
KRISZTUSBAN!
Ő MEGERŐSÍT!

csütörtök, december 26, 2013

Mennyei kincsek gyűjtése„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”
Máté evangéliuma 6:19-21.

Gyerekkoromban a családi bevásárlások egyetlen izgalmas dolga az volt (a játékosztályt leszámítva), ha bátyám és én a bevásárlókocsin gurulhattunk. Egy alkalommal azonban balul sült el a dolog. A parkolóban löktük magunkat, de nem fékeztünk időben, és nekicsapódtunk egy Trabant (akkoriban még volt ilyen autómárka) hátsó lámpájának. Édesapánk tekintete nem sok jót jósolt, így bátyámmal gyorsan ki akartuk vágni magunkat:
– Most gyorsan tűnjünk el, mielőtt még visszaérne a Trabant gazdája!
Evvel nyílván szüleink pénztárcáját akartuk tehermentesíteni, és büszkék is voltunk remek ötletünkre. Még most is emlékszem, mennyire megdöbbentem édesapám válaszán:
– Nem megyünk el, hanem megvárjuk a Trabant gazdáját, és kifizetjük a kárt. – És így is történt.
Mintegy két éve elmeséltem feleségemnek ezt a történetet, és büszkén ecsetelgettem, hogy milyen mély nyomot hagyott bennem édesapám akkori magatartása. Aztán néhány nappal később nekitolattam egy Renault-nak, behorpadt a jobb első ajtaja, de a kocsi tulajdonosa nem volt jelen. Tudjátok mi volt az első gondolatom?
– Bárcsak ne meséltem volna el a Trabantos sztorit a páromnak!
Nos, arra már nem emlékszem, hogy mennyibe került a Trabant lámpája, de a Renault jobb első ajtajának kijavítása igencsak húzós volt. Persze kifizettem – édesapám iránti szeretetből.
        Miért van az, hogy oly nehéz szívvel válunk meg féltve őrzött földi kincseinktől? Miért nyomaszt mindenkit oly nagyon a „rozsda és a moly” tevékenysége? Miért olyan érzékeny pont mindannyiunk életében a pénz kérdése? Egyszerű a felelet. Azért, mert az anyagi javak előnye konkrét, kézzel fogható, szemmel látható. Evvel szemben a „mennyei kincsek” érzékszerveinkkel nem észlelhetőek. A mennyben gyűjtött vagyonnal nem lehet kifizetni a sárga csekkeket, nem lehet megvenni a legújabb okostelefont, sem pedig elmenni vele egy hétre a spanyol tengerpartra nyaralni, sőt mi több, a Renault jobb első ajtajának javítási költségeit sem fedezi. Ebből adódóan többre értékeljük a konkrét és biztos anyagi előnyöket az elvont és bizonytalan mennyeiekkel szemben.
        Ez a fajta szemlélet sokban hasonlít az afrikai impala antilop esetére, amelyik 3 m magas és 10 m hosszú ugrásokra képes, még is fogva tartásához elegendő egy 1 m magas kerítésfal. Az antilop ugyanis csak akkor ugrik, ha látja hova fog érkezni. Mivel ez a feltétel a kerítés miatt nincs biztosítva, ragaszkodnak a fogsághoz, ami nem ideális ugyan, de legalább konkrét és biztos.

        A földi kincsekből vehetünk ugyan jó minőségű ágyat, de nyugodt álmot nem; ha sok pénzünk van, építhetünk kacsalábon forgó házat akár, de boldog otthon csak mennyei valutával vásárolható; ha hatalmunk van, akkor tisztelni és félni fognak az emberek, de kiegyensúlyozott önértékelés csak felülről származhat; a modern orvostudomány segítségével hosszú élethez juthatunk (persze ehhez is sok pénz kell), de örök életet csak Isten biztosíthat. Barátságunk Jézussal több hasznot jelent, mint a legkedvezőbb banki vagy tőzsdei befektetés. Merjük hát értéktelennek tartani a földi, és értékesnek a „mennyei kincseket”. 

szerda, december 25, 2013

A törvényben gyönyörködni

„Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.”
(119. Zsoltár 92. vers)

Nemrég volt az emberi jogok világnapja. A közszolgálati rádió tematikus adásában rövid riportot készítettek az utca emberét kérdezve, mennyire ismerjük jogainkat.

A válaszadók pedig csak sorolták: élethez való jog, szabadsághoz való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogok, élelemhez, neveléshez és munkához való jog, stb.

Ahogy hallgattam a felsorolást, feltűnt, hogy milyen szívesen és milyen fennhangon hangoztatták az emberi jogainkat. Viszont senki sem akadt, aki legalább félszóval odavetette volna; a jogok mellett nem ártana a kötelességekről is beszélni egyszer.

Aztán elkezdtem keresgélni a neten, de hiába, mert olyat, hogy emberi szülői, házastársi, gyermeki, vagy társadalmi, netán gyülekezeti tagok kötelességének világnapját sehol sem találtam.

Hát igen, ilyenek vagyunk mi emberek. Ami jár, azt kikérjük magunknak, de ha adni kéne valamit a közösbe, szívjuk a fogunkat. Mert tévesen azt gondoljuk, ha így teszünk kevesebb lesz nekünk és gyávának és ügyetlennek tartanak, majd, amiért nem merünk kilépni a törvényes kereteken és nem a kiskapukra játszunk.

S a szomorú, hogy megannyi magát kereszténynek nevező ember is így tesz. Olyan úton haladnak látszólag a mennyország felé, olyan módszereket követnek, olyan életmódot folytatnak, és olyan szokásokat gyakorolnak, mely emberek kívánságait tükrözik, s közben Isten kívánalmait, törvényeit sárba tiporják.

Mily sokan elfeledkeznek Jézus figyelmeztetéséről: „Nem mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram, Uram!”, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: „Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?” Akkor majd kijelentem nekik: „Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik törvénytelenséget cselekedtetek!” (Máté 7:21)

Az ilyen önmaguknak való vallásoskodókkal szemben Dávid a törvény védelmi szerepéről beszél, mely keretet ad életünknek és kiemel bűnös, önpusztító ösztönlényűségünkből.

S mindezt hogyan teszi a törvény?

Úgy, hogy gyarlóságainkra és kötelezettségeinkre való emlékeztetés mellett elvezet, ahhoz, aki megtisztíthat minden gonoszságtól.

„Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett” (Gal.3:24)

kedd, december 24, 2013

Jézus szólít - beszélgess Vele
 „Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket, mondván: Hallgassatok az én szómra, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind [csak] azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!” Jeremiás 7:23Ma még rohanunk, vásárolunk, sütünk, főzünk, hogy estére mindennel kész legyünk, aztán nyugalom, békesség költözik körénk. A gyertyák fényénél a család összegyűl és megajándékozzuk egymást. Megtapasztaljuk azt, hogy adni öröm, és békesség tölti el a szívünket. Ilyenkor szinte tapintani lehet a szeretetet. 

Most reggel határozzuk el, hogy az ünnepnapokon megállunk egy pillanatra és elgondolkodunk az életünk nagy kérdéseiről. 

Ahhoz, hogy választ kapjunk, egyedül, csendben tegyük fel magunknak a kérdéseinket és Isten válaszolni fog:


1.      Azt csinálod, amit igazából szeretnél csinálni?
2.      Van olyan álmod, amit követhetsz?
3.      Hány ígéretet tettél életedben, és hányat teljesítettél belőlük?
4.      Mi az az egy dolog, amit igazán akarsz, de még soha nem tettél meg, és miért nem tetted meg?
5.      Követtél el végzetes hibát olyannal szemben, aki szeretett téged, és akit szerettél?
6.      Ha visszamehetnél a múltba, mit tanácsolnál az egy évvel ezelőtti önmagadnak?
7.      Akkor is félsz a hibák elkövetésétől, ha nincs semmiféle rossz következményük?
8.      Ha klónoztathatnád magadat, mik azok a tulajdonságok, amiket nem szeretnél a klónozott másodban látni?
9.      A téged körülölelő világ befolyásol téged, vagy inkább te befolyásolod a világot körülötted?
10.  Ami miatt legutoljára sírtál, 1 év múlva is számítani fog?
11.  Van valami, amit nem tudsz elengedni, pedig tudod, hogy el kellene engedned?
12.  Miért aggódsz éppen, és mi kellene ahhoz, hogy ne aggódj?
13.  Ha 1 percen belül meghalnál, van valami, amit sajnálnál, hogy nem tettél meg?
14.  Mikor nevettél utoljára, és min nevettél?
15.  Képes vagy a körülötted élőket megnevettetni?
16.  Van valaki, akit szeretsz, és aki szeret?
17.  Mikor volt az utolsó alkalom, hogy beszéltél a szüleiddel/családoddal?
18.  Ha a boldogság egy pénznem lenne, mennyire lennél gazdag most?
19.  Ha ma lenne vége a világnak, mit csinálnál?
                    (motivator.ma)

Ebben a csendben gondolj arra, hogy Valaki nagyon szeret téged. Soha nem vagy egyedül, Jézus veled van, figyel rád és segít a problémáidban. Nyisd ki a Bibliádat és válaszolni fog neked.

Ha további kérdéseid lennének, ebben a blogban ezt megteheted, vagy írj a lacas@freemail.hu címre.
Áldott, békés ünnepeket kívánok minden olvasónak!