szombat, május 19, 2012

Holtból élő


„Mert ha bakok és bikák vére, és az üszők elhintett hamva a tisztátalanokat megszenteli a test megtisztulására, mennyivel inkább fogja Krisztus vére, aki az örök Lélek által önmagát adta szeplőtlen áldozatul Istennek, hogy megtisztítsa lelkiismeretünket a halott tettektől, és az élő Istennek szolgáljunk!
Zsidók 9,13-14

Látszólag élettelen. Egy darab kemény valami, olyan, mint a kő. Talán nem olyan kemény és nem olyan nehéz, de hideg. Aztán beteszed a földbe, jó mélyre ásod, locsolod, süt rá a nap és aztán kikel.

De nem minden mag ilyen. Van, amelyiket bele teszed a földbe, meglocsolod, és hiába várod, hogy történjen valami. Hiába süti a nap, nem kel ki, nem lesz belőle semmi, csak elmúlik a földben.

Mi a különbség a kettő között? A különbség belül van.

Miért van az, hogy néha teszünk dolgokat, de mégsem változik semmi? Máskor meg ugyanazt tesszük, esetleg mások teszik ugyanazt és működik.

Mi a különbség a kettő között? A különbség belül van, mint a magoknál is.

Minden az okokon, az indítékokon múlik. Hogy mit miért teszünk. Ez különbözteti meg az élő tetteket a holtaktól.

Az egyik is, a másik is szinte angyal-nyelven hirdeti az evangéliumot, de csak az lesz eredményes, az talál meghallgatásra, kiben ott az őszinte hit, ott a szeretet.

Az egyiknek is nagy a tudása, a másik is ismeri csínját – bínját szakterületének. Lehet mindketten sikeresek, de az alkotott nagyobbat, ki mások javát szolgálta készségesen.

Hatalmas dolgokat tett az egyik, vadállatokat győzött le, megküzdött az elemekkel és győzött, nevét a világ legmagasabb hegyén álló kőbe véste, de mégsem marad fenn örökre. De aki a másikat önmagánál különbnek tartva szerette, segítette, azok neve az élet örök könyvébe íratott.

Mi a különbség a kettő között? A különbség belül van, a szívben. Ott van a helye az őszinte hitnek, ott a helye a szeretetnek, ott a helye Krisztusnak.

péntek, május 18, 2012

Isten fiai


Mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az Ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek
János 1:12-13.

Ma reggel mélyen megindított ez az igeszakasz. Nem a születési anyakönyvi kivonatom alapján, nem a jó cselekedeteim tömkelege alapján, nem a bőrszínem vagy a származásom miatt, hanem mert elfogadtam Őt – lehetek Isten gyermeke. Szigeti Jenőtől szoktam hallani, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Isten előtt nem dicsekedhetek az előbb felsoroltakkal, sem a több-generációs múltammal.
Csupán két dolog fontos:
-          Befogadni, elfogadni Őt
-          És hinni Benne.
Családunkba 26 évvel ezelőtt befogadtunk valakit. Azóta együtt élünk vele. Asztalunknál étkezik, használja bútorainkat, magunkkal visszük, ha nyaralni megyünk. Ha bármire szüksége van, mindenünk az övé. A 26 év alatt együtt örültünk vele örömében és együtt sírtunk vele bánatában.
Jézust befogadni sem lehet ennél kevesebb.
Engedni Őt, hogy belenézzen kamránkba, pénzkezelésünkbe, a kapcsolatainkba, a házasságunkba.
Csakhogy itt megfordul a kocka.
Tovább már nem mi leszünk, akik adunk, hanem Ő ajándékoz meg minket egy atya-fiú kapcsolattal.
Azzal, hogy behívjuk Őt életünkbe, édesapánkká lesz, mi pedig az Ő drága gyermekeivé.
Elhiszed ezt? Fel tudod fogni? Mert minden ezen a hiten múlik!

csütörtök, május 17, 2012

Fürdő és megtisztulás

"Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre.  Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által."

Pál levele Titushoz 3:1-5 

Szép és nehéz életprogram: a megszólás és a viszálykodás kerülése, megértőnek és szelídnek lenni. Sokkal könnyebb viszont esztelennek, engedetlennek, irigynek lenni és gyűlölködni. Valóban? Nem!!! Attól függ, honnan nézzük. Ha még nem voltam a csodafürdőben, amit a Szentlélek vihet véghez, valóban könnyebb gyűlölni, mint szeretni. Ha viszont hagytam, hogy a szívem összetörjön azt az isteni jóságot és emberszeretetet szemlélve, amit Jézusban láthatott a világ, akkor sokkal könnyebb szeretni és engedelmeskedni, mint gyűlölni.

Esztelenek, engedetlenek, tévelygők, kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszok, irigyek, gyűlölködők az örökkévalóságban? Nem, soha! Az pokol lenne. Pedig olyan emberek kerülnek az Újföldre, akik VALAMIKOR ilyenek voltak! Sőt egyetlen igaz sem lesz az Újföldön, aki sohasem követett el bűnt. A kulcs a megújító fürdőben van. Fogadjuk el a csodát, hogy nem a saját érdemeink miatt, hanem Isten emberszeretete miatt van örök életünk!

Isten nem alkalmaz erőszakot. A szeretet és a szabadság törvénye minden törvénye felett áll. Így az ember megváltoztatása is szabadságon és szereteten alapul: Isten mindent önzetlenül és szeretetből ajándékoz az embernek, de a szabad döntésünk szükséges hozzá. Ha nem bír velünk a Szentlélek, akkor mi nem bírunk a Lélekkel - pedig sokan az újjászületés alatt azt értik, hogy mostantól joguk van a jó nevében erőszakot alkalmazni.

Egy új életprogram - minden segítség biztosításával - a szeretet és szabadság talaján: Isten módszere arra, hogyan lehet örökre a bűnt ártalmatlanná tenni, hogy többet ne üsse fel a fejét a Világegyetemben.

szerda, május 16, 2012

A bűn korának vége


"Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt." 
Korinthusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 24. vers

Az emberiség történelmét szemlélve láthatjuk, hogy időről időre, többnyire nagy kataklizmák, bizonyos évszámok (2000; 2012), válságok hatására felerősödik az úgynevezett ’világvége hangulat’.

Ennek következtében milliónyi elképzelés és forgatókönyv látott már napvilágot. Idegen lények inváziója; meteor, vagy kisbolygó becsapódás; nukleáris háború; környezetszennyezés… nem beszélve a legkülönfélébb vallási meggyőződésekről.

Mások komoly erőfeszítéseket tesznek, talán ezek ellensúlyozása végett, hogy létrehozzanak egy egységes földi békebirodalmat, ahol mindenki boldogan élheti a maga kis világát.

A Szentírás azonban valami másról beszél. Nem emberi pokol és nem emberi paradicsom vár ránk. Az emberi megoldási kísérleteket Jézus visszajövetele fogja meghiúsítani.

És a korinthusiakhoz írt levél eme fejezete csak még inkább megerősít bennünket ebben a váradalomban. Jézus eljövetele ugyanis számunkra nem a világ végét jelenti, hanem a bűn szerzőjének, a bűn korának és a bűn következményeinek végét.

Ahogy Pál írja; „Krisztusban mindnyájan megeleveníttetnek.” (22.vers) „akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” (23.vers)

„Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.” (51-52.vers)

„akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.” (54.vers)

Jézus várása nem a bűn által megnyomorított életek tétlen nézegetése.
Jézus várása a bűn kora végének hirdetésén túl mások nyomorának enyhítése.

„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (58. vers)

kedd, május 15, 2012

Hogyan hallhatom meg és adhatom tovább Isten szavát?

Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige! 
Példabeszédek könyve  25,11Ezen a reggelen öt nagyon egyszerű lépésben szeretném bemutatni, hogy hogyan tudom meghallani és továbbadni az Igét úgy, hogy az „… arany alma ezüst tányéron” legyen. 

Az első, hogy  KERÜLJ TELJES NYUGALMI ÁLLAPOTBA!

Ha autóval megyünk és nyomjuk a gázpedált, akkor az autó mindig gyorsabban és gyorsabban megy.  Vegyük le a lábunkat a gázpedálról és a sebességváltót tegyük üresbe. Az autó szép csendben gurul.
Az életünk rohanásában is csendesedjünk el néha. Álljunk így meg az Úr előtt és mondjuk el neki: „ Uram, ha igent mondasz nekiindulok, ha nemet azt is elfogadom. Kész vagyok a Te döntésedet elfogadni, akár jó  akár rossz az én számomra.”
Ezzel a magatartással várakozzunk az Úr előtt. Nagyon jó ha ilyenkor többet böjtölök és imádkozom.

Másodszor kérjük az Urat, hogy NYILVÁNÍTSA KI AZ AKARATÁT AZ ÉN MEGSZENTELT KÍVÁNSÁGOMON KERESZTÜL

A kívánság fontos Isten számára. Zsoltáros Dávid azt írja „Gyönyörködjél az Urban és megadja a te szíved kívánságait. „  Zsolt. 37,4
Isten a szívetekbe oltja a kívánságot a Szentlélek által, arra késztetve, hogy kívánjátok az ő akaratát.  Az Istentől jövő kívánság mindig erősebb lesz.

Harmadszor MÉRD KÍVÁNSÁGODAT A SZENTÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ.  

Isten lelke soha nem fog ellent mondani  Isten Írott igéjének

Negyedszer, KÉRJ ISTENTŐL EGY BIZTATÓ JELET

Sok történetet találunk a Bibliában, amikor jelet kértek Isten emberei. Illés hétszer imádkozott esőért, és a keleti égbolton megjelent egy kicsi felhő. Gedeon is kért jelet és választ kapott kérdésére.

Ötödször ISMERD MEG ISTEN MENETRENDJÉT!

Mindaddig imádkoznod kell míg elnyered Isten békességét. Ha imádkozás közben még érezel nyugtalanságot, akkor nem megfelelő az időzítés, imádkozz tovább. Amikor azonban békesség tölti be a szívedet, akkor ne várj tovább, indulj el! Ha így mondod az Igét az helyén mondott ige lesz, akkor meghallod Isten hangját és tud munkálkodni rajtad keresztül.

Tapasztald meg ezt Te is! 

hétfő, május 14, 2012

Közös várakozás


"És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nélkülünk tökéletességre ne jussanak.
Zsidókhoz írt levél 11:39-40

A hitről lehet hallani, olvasni, meg lehet frappáns gondolatokban határozni; mégis működés közben értjük meg csak igazán. Ez a fejezet csak annyit mond az elején, hogy a hit „a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”. Ezek után emberek neve, arcképei, történetei villannak fel előttünk.

Isten mindannyiunk hitét másként teszi próbára. A hit emberi sem egyformák. A közös vonás az, hogy bíztak egy nem látható Isten valóságában. A hívő ember túl lát a szemünk előtt lévő, kezünkkel megfogható, tudományosan meghatározható világon.
pl: Ábel nem látta még a keresztre feszített Jézust, aki elveszi a világ bűneit, de engedelmesen, hitben áldozta fel a bárányt, aki Krisztust jelképezte.
Nóé nem látott még tengert, de követte Isten parancsait és felépítette a bárkát. Hite megtartotta.
Ábrahám nem látta a következő lépést, de engedelmeskedett, elindult, mert valóságnak hitte Isten hangját és vezetését.
Mózes egy olyan fényűző világban élt, ami ma is sokak látását elvakítaná, de ő hitben látott egy sokkal jobb Országot.
Hinni, egy nem látható Isten létezésében. Engedelmeskedni a szavának, és meglátni a végső célt és jutalmat – ebben állt az erejük forrása.

Emberileg nézve a legtöbb ilyen élet nem egy sikertörténet. Azt is mondhatnánk: bolondság, kudarc.
Mert mi lett a jutalmuk? Itt e földön még csak meg sem nyerték az ígéreteket. Csak vándoroltak, küzdöttek, és aztán ők is meghaltak.

De ahogyan más egy hívő ember élete, más a halála is. Aki hitben hal meg, az nem azon siránkozik, hogy mit nem ért még el, hanem azt nézi mennyire volt hűséges Istenhez.
Nem a próbákat, szenvedéseket, a kemény munkát és szolgálatot látják, hanem tudják, hogy itt most mindenki vándor – ez egy átmeneti állapot, de jobb után vágyódnak, mennyei után.
Egy hívő ember nem szégyelli, hogy másként lát, másként gondolkozik, más értékekkel és más erkölccsel rendelkezik, mint a világ.

Egy ilyen embert Isten sem szégyell gyermekének nevezni, sőt örömmel mutatja be a szent angyaloknak: "itt az én szeretett, hűséges, engedelmes gyermekem, akinek helyet készítettem országomban."

vasárnap, május 13, 2012

"Énekek éneke"

„és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.”
Jelenések könyve 15:3-4

Mindenki a saját szólamát, a saját történetét énekli, de már nincsen bábeli zűrzavar, végre értjük egymás nyelvét. Mindenki a saját tapasztalatát foglalja dalba, de mégis különleges az összhang, mert mind Róla szól.

Arról, hogy Isten belépett az egyes ember életébe, a tiédbe és az enyémbe, és nem hagyta, hogy lehúzzon minket a reménytelenség mocsara. Minden ének Róla szól, mert gondot viselt, cselekedett, élethelyzetet hozott egymás után, „királyokat taszított le, és királyokat támasztott” azért, hogy találkozhasson veled. Azért, hogy végre ne egyedül éld az életed, hogy végre megismerd, honnan jöttél, hová tartasz, és mi az értelme ennek az egésznek. Azért, hogy rájöjj végre, ki is vagy valójában.

És akkor majd minden ének Őt dicséri, mert méltó rá. Mert szeret, mert meghalt és feltámadt az emberért, és adott még egy esélyt neki, hogy döntsön mellette. Mert közel jött a bukott néphez, és nem hagyta veszni az övéit. Mert volt egy álma veled és velem, ami akkor, amikor együtt énekel majd az emberiség, végleg beteljesül.