szombat, május 14, 2011

Fel nem foghatom


„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!”

Jeremiás 33,3

Nem tudom, mit tegyek. Teljes a tanácstalanság bennem. Akárhányszor végiggondolom, akármennyi variációt is találok, egy sem működik. Pedig tudom, hogy ennek kell lennie, de nem látom az utat. Sóhajtozom, de már annyit, hogy magam is belefáradok, mégse változik semmi. Ha tanácsot kérek, csak vonogatják a vállukat – fogalmuk sincs, mi lenne a jó. Nyomasztó a tehetetlenség, a kényszervárakozás, hogy nem jutok előbbre. Nyomasztó a kilátástalanság, mert nincs jó megoldás a gondomra, legalábbis nem találom. Ez az állapot mindig nagyon nehéz, lelkileg megterhelő. A stresszhelyzet állandósul és fizikai valómban is veszélyeztetett vagyok, bármikor megtámadhat egy nem várt betegség. De mit tegyek, sokáig nem bírom így?

Ha ezek az érzések kavarognak benned, ha ez az állapot jellemző rád, csak egyet tehetsz: kiálts Istenhez! A megoldhatatlan, a lehetetlen helyzetek legjobb ismerője maga az Úr. Jézus átsétált az őt megkövezni akaró tömegen, több esetben is kikerülte a farizeusok ravasz szó-csapdáit. Minden esetben megtalálta a legjobb megoldást, melyek számunkra sokszor megfoghatatlanok, sőt az Őt figyelő emberek számára egyenesen érthetetlenek voltak. De működtek. „Én vagyok” – szavára a katonák, kik elfogására jöttek, erőtlenül hulltak a földre, de mégis engedte megkötözni magát. Országa nem ebből a világból való volt, így angyalok elit hadserege menthette volna ki Őt Pilátus és Heródes kezéből, de nem adott erre utasítást. Leszállhatott volna a keresztről, mert emberi erő, kötelek és szögek nem tarthatták volna ott, de meghalt. Miért tette ezt? Mert így vihette végbe a lehetetlent: megváltott, megmentett téged és engem!

péntek, május 13, 2011

Gyermekek és a menny


„Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.”

Máté 19:14

Milyenek a kisgyermekek?

- Őszinték

- Bíznak szüleikben

- Egészen rábízzák magukat – nemcsak félig-meddig

- Egyenesek

- Tudnak feltétel nélkül szeretni, örülni

- Boldogok

- Tudnak és mernek sírni, ha baj van, és pontosan tudják, kihez kell menni vigaszért. Tudják, hol van a válasz.

- Mernek nevetni, örülni.

- Nem kételkednek

- Komolyan veszik feladatukat, amit szüleik kérnek tőlük.

- Engedelmesek

„… ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.”

„És odahívott Jézus egy kisgyermeket, közéjük állította azt, és monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.”

Máté 18:2-3.

Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek.

Milyenek? – lásd a fentieket!

„… ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába”

SEMMIKÉPPEN!

Ma az MR1 Kossuth Rádióban 13.30-kor adventista félóra lesz!

szerda, május 11, 2011

Jóval fizetni a rosszért

"Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket."

Lukács evangéliuma 6:27-28

Sokkal jobb megbocsátani, és közben szeretni azt, aki nem szeretetreméltó, mint gyűlölködni.

Jézus elvette tőlünk - és ezzel hatalmas ajándékot adott - a bosszú véget nem érő láncolatának kényszerítő erejét. Azt az erőt, aminek az alapja mindig az igazságérzet, amire hivatkozva vagyunk sokszor gonoszabbak, mint az ellenünk vétő. Minden mérőeszköz nincs a mi zsebünkben, ezért sokszor megtörténik, hogy nagyobbat ütünk, mint amekkorát ránk mértek. A nagyobbat az ellenfél még nagyobbal bosszulja meg, és megy az ördögi kör vég nélkül, lehet, hogy addig, amíg az ember élete tart, vagy amíg egy család teljesen ki nem halt.

Borzasztó igazságtalanság, ha pont én hagyom abba az elcsattant pofonok törlesztését a másikon, mert egyedül én nem vehettem revansot, de sokkal kevesebb fájdalommal jár, mint kielégíteni a belső igazságérzetünket és gyűlölködve leélni az életet.

Jézus megmutatta, hogyan lehet ezt megtennie Annak, Aki sohasem követett el bűnt - mindenkinek bocsánatot kért az Atyától, akik Őt keresztrefeszítették. Végre kiszállhatunk a mókuskerékből, Valaki megmutatta, hogy nem kell, hogy életcél legyen a bosszú, hanem legyen életcél a szeretet. Ha rosszat tettek, viszonozd jóval. Lehet, hogy sokan nem fognak megváltozni tőle, lehet, hogy sokan bolondnak, vagy élhetetlennek tartanak miatta, nem számít. Csak az számít, hogy Jézus is így élt - és a feltámadása a bizonyíték rá, hogy csakis az Ő módszere a nyerő.

Születésünk előtt már ismert az Isten„Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.”
(Jeremiás könyve 1. fejezet 5. vers)
Fiatal vagy idős, szegény vagy gazdag, beteg vagy egészséges; bizony mindenki, mintegy tükröt teszi ismét és ismét maga elé teszi a kérdést: Mi az életem értelme? Miért élek ezen a világon?

Tanulni, dolgozni, enni, inni, szórakozni, pihenni, szeretni, szenvedni, …, aztán végleg elaludni?

Ennél többre vagyunk hivatva. Isten bennünket is kiválasztott, megszentelt, no persze lehet nem prófétának, mint Jeremiást, de talán jegyzőnek, mint Bárukot, az ő íródeákját.

Ahogy Pál mondja: És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: (Ef.4:11)

De mindegyikünket Jézus teremtett, mindannyiunknak elmondja; mi a terve velünk.

„ha prófétaság, akkor gyakoroljuk a hit mértéke szerint; ha szolgálat, akkor fáradozzunk a szolgálatban; ha valaki tanít, tanítson; aki buzdít, buzdítson; aki adakozik, tegye egyszerűségben; aki elöljáró, buzgóságban, aki irgalmasságot gyakorol, vidámságban.” (Róm. 12:6-8)

Ne feledd tehát; Nem az a fontos milyen vagy, hogy éppen mit csinálsz, hanem bárhol vagy és bármit dolgozol; Jézus testrészeként (keze, lába, szíve) élsz ezen a világon.


Isten tervét akkor valósítod meg, ha megteszed azt, amire Ő megalkotott.

kedd, május 10, 2011

Fáradt vagyok….„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. „ Mt.11,28.

Fáradt vagyok…. úgy érzem, hogy minden erőm elhagyott…. jó lenne pihenni egy kicsit, kikapcsolódni, feltöltekezni…. de mikor? Belekerültem a hétköznapok mókuskerekébe, és nem tudok kiszabadulni belőle…. programok, határidők, megoldatlan feladatok… Szerintem, tudod miről beszélek, nem?!

Éppen az ilyen állapotban lévőkhöz szól Jézus! Ha ezek az érzések tombolnak lelkedben, akkor itt az esély arra, hogy ez megváltozzon! Rövidtávon lehet, hogy tud segíteni egy népszerű wellnes program, vagy egy nagy séta a természetben, de az Úr hosszútávon gondolkodik. Azt akarja, hogy egyszer és mindenkorra megoldódjanak ezek a problémáid. Ezért egy olyan receptet ad neked, ami mindenkor „bejön”! Jöjj Jézushoz, aki tud segíteni! Egy nagyon szép gondolatot olvastam a „ReményBlog” nevű internetes oldalon. Egy börtönben lévő elítélt írta: „De mi van azzal az ŰRREL ott benn a szív mélyén? Ugye érezted már? Ugye tudod, miről beszélek? Van egy KULCS, ami beleillik a ZÁRBA. De ahhoz nem lefelé, hanem felfelé kell tekinteni. Fel, a problémák fölé, a gond okozta fellegek, a viharfelhők felé. És térdet kell hajtani. Nincs olyan földi pótszer, ami enyhíteni tudja azt a fajta kínt, amit érzel. Tudom, miről beszélek, hidd el. A lejtőn megállni a legkönnyebben a térdeinken tudunk. Borulj térdre, mielőtt kiborulnál! Én szeretettel - ezt ajánlanám! Nem kell rácsok mögött leélnünk az életünket, mert SZABADSÁGRA lettünk teremtve, elhívva. Ahogy az égi madárkák repkedhetnek láncok nélkül, úgy mi is repülhetünk a SZELEK SZÁRNYÁN.”

Mielőtt teljesen kiborulnál, legjobb lenne, ha leborulnál! Ez egy mindennapi tapasztalatod lehet! Lehet, hogy ma reggel is azt érzed, hogy idegeid felmondták a szolgálatot, és csak egy pici szikra kell és robbansz! Oké, visszatartod az érzéseidet, és még tűrsz! De meddig? Időzített bombaként jársz-kelsz az emberek között. Ne kockáztass! Még ma reggel add át szívedet Jézusnak és hidd el, hogy Ő a megoldás! És persze tedd meg ezt minden reggel…

Kormos Tivadar

hétfő, május 09, 2011

Az igaz barát hűsége

Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.
Példabeszédek 17:17

Sokan írtak már a barátságról – könyveket lehetne megtölteni ezekkel a gondolatokkal. Számomra a barátság azt jelenti, hogy vannak emberek, akik közelebb állnak hozzám, mint mások; akik előtt önmagam lehetek; akikre számíthatok és akik számíthatnak rám. A barátaimért kész vagyok áldozatot hozni, jó velük lenni…
Elvileg mindenkinek lehetnek barátai, mégis sokan szenvednek magánytól, az elszigeteltségtől.
A Biblia egyik legnagyszerűbb üzenete, hogy maga Jézus Krisztus lehet a barátunk. Nézzük meg hogyan lehetséges ez!

János evangéliuma 15:12-15
„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.”

- Az első feltétele ennek a különös kapcsolatnak az ÁLDOZAT, mégpedig Krisztus áldozata. Azért lett emberré, hogy „életét adja barátaiért”. Ennek a kapcsolatnak nagy ára van, fontos tehát, hogy kellően értékeljük.
- Jézus barátsága SZERETET által működik. A szeretet késztette az áldozatra, a szeretet tartja mindezt életben, és szeretete soha nem változik.
- Jézus barátsága BIZALOM-ra épül. Nem a földi ÚR-SZOLGA viszonyt fogjuk itt megtapasztalni, viszont nem is a „Jézus-haver” kategóriáról van szó. Ő mindenek Ura és Királya, viszont engem és téged, bűnös embereket bizalmába fogad, beavat terveibe, feltárta előttünk a jövőt. A Teremtő-teremtmény viszony megmarad, viszont a MEGVÁLTÁS által már nem a bűn szolgái, hanem Krisztus követői leszünk.
- Jézus barátságára mi ENGEDELMESSÉG-gel válaszolunk. Ez is a bizalom-szeretet által motivált cselekedet lesz, nem pedig a szolgai parancs teljesítés.
- Jézus barátsága azt is magával hozza, hogy szeretni fogjuk egymást, ami a SZOLGÁLAT-ban nyilvánul meg. A szolgálat áldozatot kíván… és rájövünk arra, hogy az emberi kapcsolatokban megélt szabályszerűségeket mind Jézustól tanulhatjuk.

 „Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el; a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén; a szabadságot, mely nem fél kimondani a maga ellenvéleményét; az egybetartozás érzését, mely nagylelkűen tud adni és örömmel elfogadni; végül az érdekek kizárását, mely nem kíván mást a barátnak, mint annak előbbrejutását a bölcsességben.” (Augustinus)

vasárnap, május 08, 2011

Bizalom-játék

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
Zsidókhoz írt levél 4:16

Azóta az eset óta egyszerűen nem megy, nem tudsz hinni az embereknek. Félve lépsz ki az utcára, és gyanakodva nézel mindenkire, aki elhalad melletted. Azóta oda minden biztonságérzeted, és minden apró zajra összerándul a szíved. Talán holnap már más lesz, talán megerősödöm… - suttogod magadban, de igazán te sem hiszel már az ilyen mesékben. Zuhansz csak egyre a mélybe, és nincs, aki megfogjon, mielőtt elérnéd a talajt. 

Nem hiszem, hogy egyedül néznél farkasszemet ezzel a problémával. Ha betörnek valakihez, az egyik legnagyobb dolog, amit akarva-akaratlanul elvisznek tőle, az a biztonságérzet és a bizalom.

Ma reggel Isten azt üzeni, hogy benne minden körülmény ellenére megbízhatsz. Ő az, aki zuhanás közben elkap, és még mielőtt elérnéd a talajt, már a karjaiba ölelt. Lehetsz bármennyire bűnös, hozzá fordulhatsz teljes bizalommal, és átélheted Isten kegyelmének nagyságát. 

Ma reggel tegyél egy lépést a bizalom ösvényén, bízz Istenben, az Ő gondviselésében, és áldd érte a menny Urát!