szombat, november 20, 2010

Mitől lesz jobb a világ?
„Adjatok és adnak majd nektek is: jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is.”
Lukács 6,38 (Békés – Dalos fordítás)

Ha egy szóval kellene válaszolni, azt mondanám: tőlünk. De, hogy jobban értsük, mit is akar ez jelenteni, hadd mondjak el egy történetet:

Amikor Márti a környékre költözött lassan, alig érezhetően változni kezdett körülötte a világ és benne az emberek.

Jutka férje orvosi műhiba miatt egy műtét során lebénult. Mivel felesége, már nem számíthatott rá, mint kenyérkeresőre, a feleség maga próbált gondoskodni megélhetésükről. Felásta a nagy kertet, és mindenféle palántát ültetett bele. Márti, amikor megtudta, ilyen helyzetben vannak, Jutkától vásárolta a paradicsom és paprika palántákat, mindent, amire csak szüksége volt. Sőt, ajánlotta minden ismerősének is. Kis idő múlva egyre több vevő kereste meg Jutkáékat. Később, amikor Márti újból palántáért ment, tizenöt – húsz szállal is többet kapott.

Jolika évek óta egyedül nevelte két gyermekét, Ádámot és Nikit. Ádám egy súlyos, anyai ágon öröklődő betegségben szenvedett, amibe már rég bele kellett volna halnia, de csodák csodájára még mindig élt. Márti, aki látta a helyzetüket, megkereste az ADRA-t (Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány), hátha tud valami segítséget találni nekik. Sikerült is minden segélyszállítmányból adni egy csomagot, majd később egy komolyabb orvosi műszert is beszerezni. Jolika nagyon hálás volt a rendszeres segítségért, így amikor Márti lakásának felújítása a téli hidegebb hónapokra csúszott, habozás nélkül felajánlotta, hogy töltse náluk azt a pár napot. Az esték kellemes, barátságos beszélgetéssel teltek.

A hűtőház tulajdonosai egy napon bajba kerültek, túl sok almát vásároltak fel, nem tudták értékesíteni, még igen olcsó áron sem. Márti rendszeres vásárlóként értesült a gondról. A már jól bevált módszert alkalmazva minden ismerősének elújságolta a hírt a jó lehetőségről. Jöttek is a megrendelések mázsaszámra. Márti, a kedvességet, a gyors pluszmunkát bonbonnal, édességgel hálálta meg a rakodó asszonyoknak. Meg is lett az eredménye. Márti ismerősei mind szép almát kaptak és többet annál, mint amennyit fizetniük kellett.

Az árokásás nem könnyű. Amikor a település megnyerte a pályázatot, a munkások ellepték az utcákat és nekiláttak a munkának. Ahol lehetett, ott a markológépek végezték a nehezét, de nem mindenhol volt ez így. Sok árokásó fogott a kezébe lapátot, csákányt, hogy haladhassanak. Ahogy teltek a hetek, reggelente egyre fáradtabban érkeztek a messziről jött „vendégek”. Márti meleg teával, reggelivel, napközben ásványvízzel kínálta őket. Természetesen Márti háza előtt meglátszik, hogy a munkások igen ügyeltek, hogy az árok szép legyen, a híd elég széles és a víz mindig lefolyjon, amikor kell.

Ha szeretnénk, hogy körülöttünk is jobb legyen a világ, fogadjuk meg a Biblia gyakorlati tanácsát mi is, és adjunk mi is, amit csak adhatunk: odafigyelést, kedvességet, segítséget…

Restás László

péntek, november 19, 2010

Beteljesedő prófécia


„Amely próféta a békességről prófétál, amikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor derül ki, hogy a prófétát az Úr küldte-e valóban?”
Jeremiás 28:9.

Az emberek nem szeretik a rossz híreket. Így volt ez Jeremiás korában is. Szívesebben hittek annak a prófétának, aki békességet ígért, mint Jeremiásnak, aki Jeruzsálem elestét jövendölte meg.
Ma is vannak, akik békességet prófétálnak
- „Rekkenő hőség lesz egész nap!” – mondja reggel a meteorológus. Este a híradó végén aztán így kommentálja a napot: Semmi új nincs a nap alatt. Mindig is volt nagy meleg! (No de ilyen meleg?)
- Benne vagyunk a gazdasági válságban. Sok ismerősöm nyögi következményeit. – Hamarosan kilábalunk belőle! – jön az optimista szakértő. (Biztos?)
Nem sorolom tovább. Az egésznek az a lényege, tanuld meg, hogy az igazat akard hallani, ne a kedvezőnek látszót!
Így elkerülhetsz néhány csalódást itt – és egy igen nagyot – OTT!

csütörtök, november 18, 2010

Állandó útitárs


„Megparancsolom neked:légy erős és bátor!Ne rettegj és ne félj, mert veled van az Úr, a te Istened mindenütt, bárhova mégy.”
Józsué könyve 1:9


Különböző félelmekkel küzdünk. Van, aki a sötétben fél, van, aki az egyedülléttől, mások attól félnek, hogy betegségekkel kell szembenézniük vagy rossz emberek kezébe kerülnek. Mivel különböző háttérrel rendelkezünk, más-más dolgoktól félünk, ez azonban nem változtat a félelem negatív érzésén és azon, hogyha nem győzzük le őket, azok eluralkodhatnak rajtunk.

Te, kedves olvasó mitől félsz ma reggel? Mi az, ami folyton visszatérő gondolatként kísért és nem hagy nyugodni? Bármi legyen is az, ne engedd, hogy elhatalmasodjon rajtad.

Isten nagyon keményen fogalmaz a fenti igében. Azt mondja: „megparancsolom: légy erős és bátor”. A parancsnak pedig engedelmeskedni kell. De nem azért, mert valaki kényszerít rá, hanem azért, mert tudod, hogy aki a parancsot adja, szeret, és a javadat akarja.

Egy éve történt, hogy férjemmel kirándulni mentünk a Zemplénbe. Célul tűztük ki a Nagy Milic megmászását, de mivel nem jártunk ott korábban, nem tudtuk pontosan mennyi időt vesz igénybe. Október utolsó vasárnapja volt, és nem számoltunk az óraátállítással. A nap azonban nem maradt tovább az égbolton a mi kedvünkért. Naplemente előtt pár perccel értünk a csúcsra, ami azt eredményezte, hogy amint elindultunk lefele, egyre sötétebb lett az erdőben. Köd szállt a tájra, ami még jobban fokozta az erdő titokzatos hangulatát. Mondanom sem kell, milyen hevesen vert a szívem. Az út majdnem felét teljes sötétségben tettük meg, tapogatózva, hiszen a turistajelzéseket nem láttuk. Akkor ott a sötétben, amikor félelmeim felerősödtek, párom kézfogása mindennél többet jelentett. Egy pillanatra sem engedte el. Akkor ott eszembe jutott, hogy Isten is így van jelen a mi életünkben. Bármilyen félelmetes legyen is a helyzetünk, bármilyen sötétben legyünk is, ő ott van mellettünk, velünk járja végig az utat és nem engedi el a kezünk.

Isten megígéri ma neked, hogy bármivel kell is szembenézned ma, bármilyen félelemmel kell megküzdened, ő ott áll majd melletted, és bárhova mennél, veled megy, s ami még ennél is fontosabb, nem engedi el a kezed.

szerda, november 17, 2010

A bölcs szív


„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”
(90. Zsoltár 12. vers)


A napokban visszanéztem azon írásaimat, melyeket erre az oldalra felraktam. Magam is elcsodálkoztam azon, hogy bizony már két év eltelt az első bejegyzés óta. Pedig mintha csak most lett volna, amikor Csizmadia Robi felkért bennünket, hogy a reggeli Igéket saját gondolatainkkal egészítsük ki.

Hát igen, az idő rohan könyörtelen. És minél idősebb az ember annál inkább megérzi az idő múlását. Épp csak elkezdődik a hét és már vége is. Így az életünk is, mint gyorsvonat elrobog mellettünk.

S mivel a végső elmúlást nem tudjuk kiküszöbölni, megpróbáljuk minél inkább kitolni annak beköszöntét. Mindent megpróbálunk megtenni azért, hogyha csupán egy-egy évet is, de hozzáragasszunk életünkhöz. Mint Ezékiás király, aki kisírt az Örökkévalótól 15 évet. (Ézs.38:5)

Hányszor hallhatjuk:
Ha ezt és ezt eszed, akár 7 vagy 10 évvel tovább élhetsz.
Ha naponta mozogsz, legalább 10 évvel hosszabbíthatod meg életed.
Ha megfelelő mennyiségű vizet iszol…
Ha mértékletes vagy a jó dolgokban és a káros dolgoktól őrizkedsz…
Ha megfelelő időt fordítasz a pihenésre, mentális egészségedre…
Ha kiköltözöl a szabadba, vagy emide, amoda…
Nagyszerű! Ha mindezeket összeadjuk, még 120 év lehet a miénk!!!
Csakhogy, én nem 7, nem 10, nem 120 évvel akarok tovább élni, hanem örökké, és nem ezen nyomorúságos körülmények között, hanem Isten országában. Minden pillanatot ennek a célnak szeretnék alávetni.

Kedves olvasó!
Ha igazán bölcs szívhez szeretnél jutni, akkor élj úgy, hogy mind az étkezésed, az öltözködésed, a munkád, a szórakozásod, a pihenésed, a legutolsó leheleted is Jézust magasztalja.

„És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.” (Kol. 3:17)

kedd, november 16, 2010Építsd a jellemedet!

„Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.”
Példabeszédek könyve 4,13Mi volt az első gondolatod ma reggel? Mi volt az első szavad amit kimondtál? Mit tettél először?


„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet!
Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet!
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!”
Charles Reade

Bármit teszel ma, azzal a te jellemedet építed. Azzal, amit és ahogyan reggeliztél, azzal is a jellemedet építed, ha elveszíted az önuralmadat, ha imádkoztál, ha olvastad a Bibliádat. Bármilyen kísértésnek állsz ellen, azzal is a jellemedet építed.

A Bibliában Máté evangéliuma 7. fejezet 24. versétől Jézus elmond egy példázatot a sziklára és a fövényre épített házról. Az okos ember sziklára épített a bolond fövényre. Jött a vihar és csak a sziklára épített ház állt erősen, a másik összeomlott.

Ebben a példázatban a vihar az ember nehézségeit, megpróbáltatásait jelenti. Pál apostol azt írja a Korintusi első levél 10,4 –ben, hogy „e kőszikla pedig Krisztus”. Csak akkor állunk meg erősen az élet nehézségeiben, ha a mi lelki házunkat Jézus Krisztusra építjük.

Nap mint nap, percről-percre építjük a mi jellemünket. Ma reggel imádkozzunk azért, hogy vegyük észre azokat az alkalmakat, amelyeket Isten elkészített a számunkra, hogy helyes jellemet építhessünk.

hétfő, november 15, 2010

A szomorúság fajtái

„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” (Korinthusbeliekhez írt 2. levél 7:10)


Isten szomorú a bűneink miatt. Szeretné, ha mi is azok lennénk!

Az Isten szerinti szomorúság vége mindig a bűntől megszabadult ember felszabadult boldogsága. Redben vagyok az Úrral!
A világban lévő szomorúság nem hoz feloldozást, csak tragédia lehet a vége. További szomorúság, kesergés, fájdalom és szenvedés.

A legtöbb bűn eléggé kellemes, boldogságot ad bizonyos ideig. Ha nem így lenne, sokkal kevesebbszer vétkeznénk Isten ellen. Az igazi baj akkor kezdődik, mikor jól érezzük magunkat Istentől elszakadt állapotunkban, és nem is akarunk ezen változtatni. Ilyenkor szeretne Isten bennünket elszomorítani.

Klasszikus példa Dávid története. Boldog volt Betshabéval, a megöletett Úriás feleségével egészen addig, míg nem jött Nátán próféta és szembesítette bűneivel és annak következményeivel. Dávid igazán megszomorodott, nemcsak szégyenletes tette és bűnének következményei miatt, hanem belátta, hogy Isten ellen vétkezett, őt szomorította meg igazán.

A másik véglet Júdás, aki árulása következményeit látva, szomorúan, megkeseredve fejezte be életét. Öngyilkos lett. Megszomorodása nem találkozott Jézussal. Ez a világi ember tragédiája.
Nagyon sokat mond Dávid bűnbánati imája a Zsoltárok könyve 51. fejezetében:

Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.” (14-15.v.)

Szomorítson meg ma is az Úr, hogy aztán megvidámítson!

vasárnap, november 14, 2010

Útvesztők helyett

"Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk."

Hóseás könyve 14:10


Legjobb az egyenes út. - hangzik fel valahonnan a távoli múltból egy már szinte elcsépelt mondat, egy közhellyé vált szólás. Az egyenes út. De te ennek ellenére előszeretettel választod sok esetben az "S" kanyarokat, és inkább bolyongsz az élet útvesztőiben még egy pár kört, hogy utána magad is belásd, tényleg a másik úton kellett volna indulni.

Okos, tapasztalt, önálló emberként meg van a jogod hozzá, hogy magad dönts útjaid folytatásáról. Te választasz, hogyan tovább. Tudom, hogy nehéz igazán a tetteiddel beismerni, hogy van nálad okosabb, bölcsebb lény, aki jobban tudja, melyik út válik a javadra. Kifejezetten nehéz átadni a kormányt életed felett Valaki másnak, annak ellenére, hogy belső érzékeid is ezt tanácsolják. Megmakacsolod magad, és csak újabb köröket rósz a körforgalomban.

Nem tudom, merre tart most az életed, barátom. Éppen egy "S" kanyarból tartasz visszafelé a csomópontig, vagy a köröket teszed egymás után a körforgalomban, mert nem vagy benne biztos, hogy tényleg az lenne a legjobb út számodra. Isten ma egy egyszerű üzenetet küld neked: Válaszd az Ő útját! Válaszd azt az egyenes utat, melyet keresztjével jelez. Nem azzal leszel igazi bölcs és értelmes ember, hogy a saját fejed után mész szakadatlanul, hanem hogyha elfogadod, Isten hatalmasabb nálad, és Ő jobban tudja.

Isten azt kéri tőled, hogy vess véget bolyongásaidnak, hagyd abba a köröket a körforgalomnál, és indulj el vele egy közös úton, egy egyenes úton a menny felé.